Container – en oerhört viktig del av skrot- och avfallsbranschen

15 maj 2023
Maja Bergman Lindberg

Containers är tillverkade specifikt för transporter och hantering av avfall och skrot. De är en oumbärlig hjälp i skrot- och avfallsbranschen och möjliggör transport av tunga, storskaliga och farliga material. Genom att använda rätt typ av container och hantera den på rätt sätt, kan man på samma gång öka säkerheten och effektiviteten i arbetet.

Olika sorters containers för skrot- och avfallsbranschen

Containers kommer i en mängd olika storlekar, typer och konfigurationer. Vanliga typer av containers som används i skrot- och avfallsbranschen inkluderar:

  • Open-top containers: Denna typ av container är oumbärlig när man vill kunna fylla dem med stora eller tunga delar, ofta används de för storskaliga avfall.
  • Closed top containers: Dessa containers är perfekta för att säkra lasten som transporteras, till exempel avfallsmaterial som innehåller skadliga kemikalier eller riskabla varor.
  • Roll-off containers: Dessa containers är vanligtvis använda i skrotsamling eller långsiktiga projekt där stora mängder avfall kommer att genereras.

container

Säkerhet vid användning av containers

För att undvika olyckor och skador är det viktigt att använda containers på rätt sätt. En container som inte är ordentligt hanterad kan innebära en säkerhetsrisk för personal och omgivning. För att säkerställa en säker användning av containers, bör man:

  • Kontrollera containerns styrka och integritet innan lastning och transport.
  • Anpassa transport och lastning efter den typ av container som används. Se till att personalen som hanterar avfallet eller skrotet är korrekt utbildad och följer säkerhetsanvisningarna.
  • Se till att lasten är välbalanserad för att undvika olyckor eller oavsiktlig förflyttning under transport.
  • Använd skyddsglasögon och hörselskydd under lastning och transport.
  • Plocka upp containerns lock eller dörrar med försiktighet. Se till att det inte finns någon som står i eller intill containern, och att personalen vet var locket eller dörren ska placeras.

Att tänka på vid val av container

Att välja rätt container för ditt avfalls- eller skrotprojekt är lika viktigt som att hantera den på rätt sätt. Några faktorer som du bör tänka på vid val av container inkluderar:

  • Vilken typ av avfall eller skrot som ska transporteras eller hanteras.
  • Budget och behov av kontinuerlig användning eller kortvarig användning.
  • Antal containers som krävs för projektet.
  • Framkomligheten på platsen där containern ska placeras eller transporteras.

Läs mer här: https://www.jnc-teknik.dk/sv/produkter