Effektiv klottersanering och klotterskydd för fastighetsägare i Malmö

31 oktober 2020
Cecilia Olsson

Klotter är något som ingen önskar upptäcka på sin fasad eller någon annan ägodel. Enligt Brottsförebyggande rådet så är skillnaden mellan grafitti och klotter den att grafitti målats med tillåtelse och klotter är olovligt. Trots att det inte är lovligt kan det vara svårt att förhindra klotter och det dyker ständigt upp på olika platser. 

Låt inte klottret sitta kvar

Förutom att klotter sällan ser speciellt fint ut så finns det även flera anledningar till att det är bra att utföra en klottersanering. En av dem är att nedklottrade ytor lätt kan dra till sig mer klotter, genom att klottersanera så fort det uppmärksammats minskar därmed den risken. 

Ett avtal som underlättar 

Eftersom det dessvärre är så pass vanligt med klotter finns det företag som erbjuder klotteravtal för att man som fastighetsägare snabbt ska återfå en ren och fin fasad utan någon längre väntetid.

Hustvättarna i Malmö erbjuder ett klotteravtal som innebär att de inom angiven tid kommer ut och tar bort klotter samt lägger på nytt klotterskydd. Det enda som behövs göras från beställarens sida är att anmäla var klottret finns. 

Klotterskydd för olika fasadtyper

Ett klotterskydd är bra att använda eftersom det skyddar fasaden och det underlättar dessutom sanering av nytt klotter. Hustvättarna använder sig av marknadens bästa klotterskydd som de väljer utifrån den aktuella fasaden. Olika fasader kräver nämligen olika typer av skydd och de tar alltid fram det skydd som lämpar sig bäst för den specifika fasaden de arbetar på.

Låt någon med kunskap sköta saneringen

Klottersanering och val av klotterskydd kräver en del kunskap och erfarenhet för att det ska ge ett lyckat resultat. Det är därför alltid bäst att anlita proffs då klottersanering ska genomföras eftersom fel metoder och produkter kan leda till missfärgning av fasaden. Gå in på https://hustvattarna.se/klottersanering och kontakta Hustvättarna för en effektiv och säker klottersanering.