En guide till ventilationskontroller: Vem utför dem och hur de fungerar

09 augusti 2022
Helen Johansson

editorial

Kontrollera att ventilationen fungerar som det ska

En ventilationskontroll är en viktig del för att garantera säkerheten för dina arbetstagare. Det är en process som innebär att man inspekterar ventilationssystemet för att se till att det fungerar som det ska och uppfyller alla säkerhetsnormer. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera vem som utför ventilationskontroller och hur de utförs. Vi kommer också att ge några tips om vad man ska titta efter under en ventilationskontroll.

Det finns två huvudtyper av ventilationskontroller: visuella inspektioner och luftflödestester. Visuella inspektioner utförs av en utbildad ventilationsinspektör. De letar efter uppenbara tecken på skador eller slitage och kontrollerar att all ventilationsutrustning är korrekt installerad och säkrad. Luftflödestester innebär att man mäter hur mycket luft som rör sig genom ventilationssystemet. Detta görs vanligtvis med en fläkt och en luftflödesmätare.

ventilationskontroll

Ha en checklista

Ventilationskontroller bör utföras regelbundet, minst en gång om året. Om du är orolig för ventilationen på din arbetsplats bör du kontakta en ventilationsspecialist för att få råd. De kommer att kunna utföra en mer grundlig inspektion och ge dig råd om vad som behöver göras för att förbättra ventilationen på din arbetsplats.

När du utför en ventilationskontroll finns det några saker du bör titta på:

– Kontrollera att all ventilationsutrustning är ren och fri från skräp.

– Kontrollera att ventilationskanalerna inte är blockerade eller skadade.

– Inspektera fläktar och annan mekanisk ventilation utrustningen för tecken på skador eller slitage.

– Kontrollera att ventilationsgaller och diffusorer inte är blockerade.

– Mät luftflödet i ventilationssystemet för att se till att det uppfyller kraven.

Om du upptäcker problem med ventilationen på din arbetsplats bör du kontakta en ventilationsspecialist för att få råd om hur du ska åtgärda dem. Ventilation är en viktig del av varje arbetsplats och det är viktigt att den fungerar korrekt för att hålla dina anställda säkra. Tack för att du läste!