Finmekaniska verkstäder – vad är de och varför behöver du en?

26 augusti 2022
Camilla Holmgren

editorial

Vad är en finmekanisk verkstad? En finmekanisk verkstad är en anläggning där delar och utrustning tillverkas enligt mycket exakta specifikationer. En finmekanisk verkstad kan användas för att tillverka allt från medicinska apparater till flygplanskomponenter. Plastogravyr (https://www.plastogravyr.se/om-oss) är en aktör på marknaden som har en finmekanisk verkstad. Vi kommer i denna artikel att lyfta fördelarna med att ha en finmekanisk verkstad för att behålla konkurrenskraften i dagens ekonomi.

Varför behöver du en sådan här specialverkstad?

Därför att utan den kommer ditt företag att drabbas av produktionsbortfall, försämrad kvalitet och ökade kostnader.

Fördelar med att ha en finmekanisk verkstad

Det finns många fördelar med att ha en verkstad för finmekanik som företagare. Den kanske viktigaste fördelen är att du kan tillverka delar och utrustning enligt mycket exakta specifikationer. Detta är viktigt för företag som kräver hög noggrannhet och precision i sina produkter. Utan en verkstad för precisionsteknik skulle dessa företag ha en betydande nackdel jämfört med sina konkurrenter som har sådana anläggningar.

finmekanisk verkstad

En annan fördel med att ha en verkstad för finmekanik är att den kan bidra till att minska produktionskostnaderna. Detta beror på att tillverkningsprocessen kan rationaliseras och göras effektivare när all nödvändig utrustning och alla nödvändiga verktyg finns på ett och samma ställe. Genom att tillverka delar och utrustning internt kan man dessutom undvika de påslag som ofta tas ut av tredje part.

Typer av finmekaniska verkstäder

Det finns många olika typer av finmekaniska verkstäder på marknaden. De två vanligaste typerna är verkstäder för CNC-bearbetning och svarvverkstäder.

En verkstad för CNC-bearbetning är en anläggning som använder datorstyrda maskiner för att tillverka delar och komponenter enligt mycket exakta specifikationer. Den här typen av verkstad används vanligtvis av företag som kräver hög noggrannhet och precision i sina produkter.

Svarvverkstäder används för att tillverka delar och komponenter som har en hög grad av symmetri. Svarvverkstäder används ofta för att tillverka cylindriska delar och komponenter, t.ex. axlar, rör och slangar.