Forskning kring CBD

03 mars 2021
william eriksson

För att påvisa att ett ämne ger en positiv effekt vid ett tillstånd eller sjukdom så kan det ta mycket lång tid. I vissa fall kan man genom ganska snabba blodprover och liknande se en direkteffekt, men ibland krävs det att patienten får substansen och studeras under lång tid för att man ska se en effekt. Eftersom man dessutom behöver ett underlag av ganska många patienter så kan det innebära att det tar många år innan det konstateras en bevisad effekt. Och även där kan det finnas bevis för en eller ett par effekter medan andra kan kräva ytterligare forskningsinsatser.

Äntligen bevisad effekt

De patienter som lider av viss typ av epilepsi eller MS kan idag få en lättnad av att Läkemedelsverket nu har godkänt att CBD har en bevisad effekt på dessa tillstånd. Det är en lättnad som gör att många kan få en välbehövlig lindring av besvär som annars ger allvarliga effekter på patientens tillvaro och omgivning. Många som har dessa tillstånd kontaktar därför numera sin läkare för att se om man kan rekommenderas att använda CBD. En substans som är fullt godkänt inom dessa områden.

  

Det kommer mer

Kunder som fått lindring och hjälp av CBD hoppas att forskningen ska fortsätta att bevisa effekter på även fler tillstånd, som exempelvis går att läsa om på https://cbdoljainfo.se/cbd-olja-mot-kol/. Och över hela världen fortsätter forskarlag att vända och vrida på substansen för att kunna ge ännu fler patienter den efterlängtade lindringen. 

Men det är inte bara allvarliga sjukdomar och tillstånd som kan, och förhoppningsvis ska, få lindring av CBD. Som man kan läsa på https://raworganics.se/ så finns det redan idag rapporter som talar om lindring såväl invärtes som utvärtes. Det gäller allt från eksem till viktminskning och ångestdämpning. Därför är det många som provar CBD för att se om man får en effekt.