Kvinnlig gemenskap utan krav

07 augusti 2019
Lily Hansen
Kvinnlig gemenskap utan krav

Att vara kvinna är väl inte annorlunda än att vara man? Vi är ju alla människor. Och som människor är vi alla unika, samtidigt som vi har mycket gemensamt. Som kvinna idag konkurrerar du på arbetsmarknaden och är ansvarig för familjens försörjning precis som en man. Kvinnor gör och kan samma saker som män, i stort sett. Med individuella variationer, förstås. Kanske tycker du att du inte har mer gemensamt med en kvinna bara för att hon är kvinna. Och det kanske stämmer, ni kanske är helt olika som personer. Men en sak har ni faktiskt gemensamt, och det är just att ni är kvinnor.

 

Grupper och cirklar för bara kvinnor

Det finns många organiserade grupper och cirklar för bara kvinnor, och många är de kvinnor som prisar dessa grupper. Exempelvis finns det en sådan kvinnocirkel i Nyköping. När en sådan kvinnocirkel eller kvinnogrupp leds av en professionell ledare kan fantastiska saker hända. I en grupp med kvinnor, där alla deltar därför att de vill växa som människor, kan du känna dig trygg. Det som händer inom var och en kan inte jämföras, därför finns ingen konkurrens, ingen tävling. Här får du möjligheten att lära känna dig själv på djupet, och hitta dina förmågor och din unika kraft.

 

Vägledande och utvecklande

En kvinnocirkel behöver en ledare som har utbildning och erfarenhet av att leda grupper, och av både grupputveckling och individutveckling. Det är inte bara en grupp kvinnor som träffas, utan det är vägledande samtal och övningar med ett formulerat mål. Tanken är att du ska kunna känna att gruppen är givande för dig, att du växer och hittar din kraft. Att du får styrka och insikt till att hitta den väg du ska gå, och att följa den. Därför är det viktigt att du hittar rätt kvinnocirkel för dig, med en ledare som du känner dig trygg med.