Migränspecialist i Stockholm kan ge dig högre livskvalitet

09 juni 2022
jonas olsson

editorial

Många människor i Sverige är drabbade av migrän. Återkommande attacker av kraftig huvudvärk kan lamslå en person. Sjukskrivningstalen till följd av migrän beräknas vara mycket höga. Tyvärr får många patienter inte heller den hjälp med sin migrän som de behöver.

Du som kommit till vägs ände på den allmänna vårdcentralen kan välja att vända dig till en migränspecialist i Stockholm. Självklart har du rätt att få den behandling du behöver. Du kan dessutom välja en migränspecialist som tar emot dig utan remiss. Vissa patienter upplever svårigheter att få remiss till rätt instans på sin vårdcentral.

 

Huvudvärk måste utredas ordentligt

Många människor skriver under på att värk och smärta är något av det mest fruktansvärda en person kan uppleva. Särskilt jobbigt blir det när den smärtan eller värken är kronisk och/eller återkommande. Migrän hör till de huvudsmärtor som drabbade personer beskriver som allra mest kraftiga. 

Migrän är inte farligt i sig, förutom att det medför otroliga besvär för den som drabbas. Däremot ska all huvudvärk utredas grundligt innan behandling sätts in, för att säkerställa att det verkligen är migrän det handlar om. Hos en migränklinik får du träffa en neurolog som är specialist på alla typer av sjukdomar eller åkommor som kan drabba hjärnan.

 

Migränspecialist

 

Behandling för migrän kan underlätta livet

När du väl fått diagnosen migrän, kan en migränspecialist hjälpa dig med behandling som lindrar dina smärtor. Migrän kan verkligen förstöra livet för den som drabbas, och det är viktigt att du får rätt hjälp för att kunna fungera i din vardag. 

Att kunna minska på antalet sjukskrivningsdagar kan göra att hela din ekonomi förbättras. Även om sjukförsäkringen täcker upp en del av din förlorade arbetsinkomst, innebär en sjukskrivning ändå att du tappar i inkomst. Det går faktiskt att uttrycka sig så krasst som att mindre migrän ger mer pengar. Och, framför allt, högre livskvalitet.