Modulbyggen ger komfort på arbetsplatsen

06 april 2022
Cecilia Olsson

editorial

På större byggarbetsplatser krävs det ofta att man tar in arbetskraft från andra orter för att få rätt kompetens och manskap som krävs för att färdigställa projektet. Det kan ofta innebära att det behövs plats för arbetarna att husera under arbetsveckorna. Beroende på förutsättningar runtomkring kan det behövas toaletter, duschar, fikarum och sovplatser för att de anställda ska kunna ha det så bra som möjligt. 

Komfort ger nöjd och utvilad personal

Med hjälp av modulbyggen kan man skapa komfortabla utrymmen till de som arbetar på byggarbetsplatsen. Det är viktigt att de anställda har tillgång till toaletter, att de ges möjlighet att värma eller tillaga mat samt att de kan få komfortabel vila på sin lediga till. Det gör att arbetet kan flyta på effektivare och att de anställda får goda förutsättningar att trivas riktigt bra.

modulbyggen

Modulbyggen kan användas inom många olika branscher där det behövs tillfälliga lokaler

Modulbyggen är inte enbart användbara på byggarbetsplatser, de kan med fördel också användas då det till exempel uppstått lokalbrist på ett kontor, en skola eller inom sjukvården. Byggmoduler är ett smidigt alternativ då det i väntan på en renovering, ombyggnation eller flytt krävs en tillfällig lösning som inte försämrar arbetsmiljön. PCS Modulsystem är ett företag som erbjuder skräddarsydda moduler för olika branscher och ändamål.

Modulbyggen av hög kvalitet som anpassas efter kunders behov 

På PCS Modulsystem arbetar de med två olika modulserier, som också varit med att sätta standarden i branschen för hur hög kvaliteten kan vara på en flyttbar och flexibel byggmodul för olika tillfälliga modulhus. Deras egenutvecklade konstruktioner tillverkas i Värmland och heter PCS Classic samt PCS Comfort.

Det som är så smidigt med dessa byggmoduler är att det går att lösa i princip vilka behov som helst oavsett om det gäller en tillfällig bostad, kontor eller något annat. Läs mer på http://www.pcsmodulsystem.se/moduler/byggmoduler-tillverkning/.