Rätten till boende i annat land

16 april 2020
jonas olsson
Rätten till boende i annat land

Migration, när det gäller mänsklig förflyttning, betyder att byta hemort eller hemland. Och det kan vara svårt att lära sig alla lagar och kunna göra sig förstådd utan en advokat om man kanske inte ens kan det nya landets språk. Anledningen till förflyttningen kan vara flykt från något i hemlandet. Men det kan även bero på en tillvaro som gör att man vill flytta dit eller att man i det önskade hemlandet funnit något som exempelvis arbete, relation eller studier. Eftersom det kan röra sig om olika anledningar och längd på vistelsen, så kan det därför vara viktigt att man anlitar en advokat som på bästa sätt kan föra klientens talan.

 

Migrationsverket som beslutande organ

Migrationsrätt i Göteborg arbetar med de som vill flytta till Sverige av olika anledningar, och hjälper därför till med att tolka, stödja och hjälpa på alla sätt som kan behövas. Vid behov så ställer advokaten språkliga tolkar till hjälp, för att klienten helt ska förstå och kunna göra sig förstådd. Det man som advokat inom migrationsrätt arbetar med är sammanställningar från såväl riksdagsbeslut som även internationella överenskommelser med mera. Allt detta leder till regler och förordningar som handläggs av Migrationsverket, som är beslutande organ i migrationsfrågor. Det kan handla om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, medborgarskap eller visa av olika anledningar. Men även ansökningar från de som utvandrat men som vill flytta hem igen.

 

 

Stöd till behövande

De som vill migrera till Sverige kan ha fler hinder än språket. Kanske är det ensamkommande barn eller någon med sjukdom, handikapp eller andra orsaker som gör det ytterligare svårt att sätta sig in i migrationsprocessens alla delar. Som advokat är det inte enbart lagtext som man ska kunna handskas med, utan även personer i mycket utsatt ställning som behöver hjälp och stöd på många olika nivåer. Ett utmanande men mycket viktigt och inspirerande arbete.