​​Säker trädfällning i stadsmiljö i Malmö

23 januari 2022
william eriksson

editorial

Malmö är en högst levande stad med många vackra träd längs vägar och gångstråk, men också i parkerna. Även flera fastighetsägare har insett fördelarna med träd, nästintill alla innergårdar pryds av träd. Men det gäller att ständigt hålla koll på träden och försäkra sig om att de är stabila och inte sjuka eller försvagade. Gamla och sjuka träd kan annars lätt tappa sina grenar eller knäckas i vinden. Därför måste man regelbundet besiktiga sin träd och vara uppmärksam på om de drabbats av sjukdom. 

Är man osäker kan man ta hjälp av en arborist och låta denne besiktiga trädet. En arborist kan också hjälpa till med att fälla träd i stadsmiljö och i andra trånga utrymmen. Träd som står i riskområden där det rör sig människor eller nära hus måste fällas genom sektionsfällning. Det innebär att man sågar ner trädet bit för bit och lyfter ner de olika delarna för att inte riskera att någon eller något kommer till skada.

 

trädfällning Malmö

 

Så går en sektionsfällning till

Vill man ha hjälp med trädbesiktning eller trädfällning i Malmö ska man ta hjälp av en arborist. De är utbildade i säker trädfällning i alla typer av stadsmiljöer. För att kunna utföra sektionsfällningen klättrar de oftast upp i trädet och sågar därifrån ner trädet i olika delar. Men om trädet är alltför sjukt och försvagat måste man i stället använda sig av en skylift eller kranbil. De olika sektionerna firas sedan ner med hjälp av rep, alternativt släpps ner inom ett säkrat område så att ingen kommer till skada.

En trädfällning efterlämnar också en hel del material att ta vara på. Många arborister erbjuder därför bortforsling av material i samband med trädfällning. De kan också hjälpa till med stubbfräsning så att man får bort hela trädet och sedan enkelt kan plantera ett nytt träd eller anlägga gräsmatta eller rabatt.