Skaffa bergvärme i Örebro

19 maj 2021
jonas olsson

Att borra en energibrunn och installera bergvärme räknas som en grön och smart investering, trots den höga kostnaden. En bergvärmepump betalar sig alltid eftersom energikostnaden sänks, men den höjer även värdet på fastigheten. Fast det gäller att borra en bra energibrunn som klarar av att förse hushållet med den mängd energi som behövs, och det för lång tid framöver. 

Att borra en energibrunn går till på samma vis som då man borrar en vattenbrunn. Men då brunnsborrningen innebär vissa miljömässiga risker måste man först ansöka om tillstånd från kommunen. Man måste även ta reda på och märka ut var avlopp och vattenledningar går, likaså el, tele och bredband, så att dessa inte kommer till skada vid brunnsborrningen. 

Finns det redan en energibrunn på grannens tomt får brunnarna inte hamna för nära varandra då de kan påverka varandras effektivitet negativt. Är tomtytan knapp och brunnarna riskerar att komma för nära varandra kan man komma runt problemet genom att borra brunnen snett.

 

Välj rätt brunnsborrare

Det kostar en hel del att borra en energibrunn. För att säkerställa att den blir så bra som möjligt och inte skadar grundvattnet, gäller det att anlita en certifierad och erfaren brunnsborrare. Bäst blir det med ett företag som tidigare har anlagt brunnar i området och som känner till markförhållanden och eventuella problem som man kan stöta på. Ta in offerter och referenser från mer än ett företag som jobbar med brunnsborrning och bergvärme i Örebro och jämför sedan. 

Ibland kan det löna sig att använda sig av ett företag som erbjuder totalentreprenad, men inte alltid. Det är viktigt att företaget man väljer att anlita har bra ekonomi och inte riskerar att gå i konkurs, så att arbetet inte avstannar och brunnen blir klar i tid. Via Skatteverket kan man enkelt kontrollera ett företags ekonomi och om det finns några obetalda skatter.