Hur får man invaliditetsintyg?

12 maj 2021
jonas olsson

Många personer skaffar sig olycksfallsförsäkringar privat. Råkar du ut för en olycka eller skada kan du får ersättning för invaliditet. Försäkringsbolagen är däremot inte så godhjärtade att du bara kan ringa och säga du vill ha ersättning. Försäkringsbolag vill att en läkare eller specialist ska bedöma din skada.

Därför ska du så fort du råkar ut för en skada anmäla den. När du ska ansöka om ersättning kommer du sedan behöva ett Invaliditetsintyg. Tänk på att de flesta försäkringsbolag också ställer krav på att skadan ska ha uppstått på ett speciellt sätt. Ett vanligt krav är att det ska ha varit en oförutsedd händelse.

Skulle skadan ha uppstått för att du betett dig vårdslöst kan du få avslag. Definitionen av vårdslöst är inte alltid så specificerat. Du kan dock inte förvänta dig ersättning om du hoppar bungyjump utan lina. Eller friklättrar utan skydd. Då är det inte en standardförsäkring du behöver.

Medicinsk bedömning ligger till grund

För att din skada ska ersättas av ett försäkringsbolag görs en medicinsk bedömning. Här konstateras hur omfattande din skada är och hur mycket det påverkar din vardag. Läkaren eller specialisten gör bedömningar utifrån försäkringsbolagens krav. Kraven från försäkringsbolagen kan se lite olika ut och beror på villkoren i din försäkring.

Görs inte bedömningen korrekt kommer du inte få ersättning. Därför är det viktigt att du tar hjälp av en expert inom området. Du behöver själv verkligen analysera och bedöma dina problem. När du kan sätta ord på smärtan och hur den påverkar dig kan läkaren även vara mer specifik i sin bedömning.

Läkaren går inte bara på dina ord. Har du frakturskador kommer bland annat röntgen ligga till grund. Tillståndet ska också bedömas som bestående. Därför kan det krävas att det går ett år innan ersättning betalas ut. Du får inte invaliditetsersättning om du har ont ett par veckor.